RREGULLAT E PRONS INTELLEKTUALE

Në rast të shqetësimeve ose ankesave për shkelje të mundshme të të drejtave të pronësisë intelektuale, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm për të identifikuar me specifikën e të drejtave të pretenduara për shkelje dhe produkt (et) e akuzuar.